W ramach projektu Mleczne Skarby-Trade Milk 2 została nawiązana regularna współpraca z Panem Jackiem Strzeleckim – ekspertem chińskiego rynku spożywczego, a w szczególności branży mleczarskiej, który posiada doświadczenie w tej tematyce i jest wsparciem programu. Teksty zamieszczane na niniejszej stronie internetowej są przygotowywane we współpracy z panem Strzeleckim w ramach stałych przez okres 12 miesięcy konsultacji eksperckich.

Pan Strzelecki od 1997 zajmuje się gospodarką, finansami i prawem gospodarczym Chin. Przez wiele lat był również dziennikarzem, specjalizującym się w tematyce prawno-gospodarczej. Autor kilkuset tekstów i analiz na temat chińskiej gospodarki i finansów. W 2010 roku wyróżniony w VIII edycji konkursu Narodowego Banku Polskiego dla dziennikarzy o nagrodę im. Władysława Grabskiego za teksty na temat chińskiego rynku finansowego. Od wielu lat specjalizuje się w chińskim rynku rolno-spożywczym oraz chińskim prawie bezpieczeństwa żywności, co świadczy o jego doświadczeniu.

Materiał sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka.